Oznaczenia interwałów

Interwał Oznaczenie Liczba półtonów
pryma czysta 1cz 0
sekunda mała 2m 1
sekunda wielka 2w 2
tercja mała 3m 3
tercja wielka 3w 4
kwarta czysta 4cz 5
kwarta zwiększona 4zw 6
kwinta czysta 5cz 7
seksta mała 6m 8
seksta wielka 6w 9
septyma mała 7m 10
septyma wielka 7w 11
oktawa czysta 8 12